ana sayfa > Webmaster > Linux – Plesk Panel Port değiştirme

Linux – Plesk Panel Port değiştirme

Salı, 05 Mar 2019 yorum ekle yorumlara git

SSH ile sunucumuza bağlanıp plesk panel arayüzünün portlarını değiştireceğiz. Güvenlik ya da farklı nedenlerden dolayı plesk panelinizin portlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

1 – SSH ile sunucunuza bağlanın
2 – nano /etc/sw-cp-server/conf.d/plesk.conf dosyasını açın ve burada yer alan portları değiştirin;
listen 8443 ssl;
listen 8880;
listen 127.0.0.1:8880 default_server;

3 – nano /etc/sw-cp-server/conf.d/ipv6_ports.inc dosyasını açın ve orada yer alan portlarıda değiştirin;
listen [::]:8443 ipv6only=on ssl;
listen [::]:8880 ipv6only=on;

4 – nano /etc/sw-cp-server/conf.d/plesk_site_preview.conf dosyasını açın orada yer alan portuda değiştirin;
listen 127.0.0.1:8880;

5 – Son olarak servislerimizi restart edelim
# service sw-cp-server restart
# service sw-engine restart


Portlar kapalı olarak gelirse, portları açmak için yapamnız gereken işlem;

service iptables stop
iptables -A INPUT -p tcp –dport <portnumarası> -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp –dport <portnumarası> -j ACCEPT
service iptables save
service iptables start

  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok

 

php hit counter